Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Sallan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit,jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.


KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.


Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Sallan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-pe klo 9.00–15.30 sekä 15.9.2022 kello 9.00‒16.00.
Sallan seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on: Tennontie 7, 98900 Salla
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Sallan kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.


Salla 13.07.2022


Sallan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Antero Miettinen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta


Sallan seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.


Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Sallan kirkkoherranvirastossa, osoite: Tennontie 7, 98900 Salla.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.


Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Sallan kirkkoherranvirastoon, osoite: Tennontie 7, 98900 Salla.


Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.


Salla 13.7.2022


Sallan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Antero Miettinen