Uutislistaukseen

Sallan uusi kirkkovaltuusto kokoontui

Sallan uusi kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja valitsi seurakunnan kirkkoneuvoston ja puheenjohtajiston.

Sallan seurakunnan kirkkovaltuusto_2023_2026.jpg

Sallan seurakunnan kirkkovaltuutetut. (vas) Eeva Kantola, Tapio Saloheimo, Helena Katiska, Sinikka Kangas, Tuula Pennanen, Tarja Heikkilä, Anna-Liisa Salko, Petteri Salmijärvi, Tanja Kunnari, Hanna Kantola, Annina Kämäräinen, Elina Arola, Helena Airola, Seppo Onkamo ja Veijo Kivelä. Kuvasta puuttuu Merja Mattila.

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Seurakunnilla on laaja toiminallinen ja taloudellinen itsenäisyys. Sallassa kirkkovaltuustoon kuuluu 15 henkeä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 valittiin yksimielisesti Hanna Kantola. Kantola on toiminut puheenjohtajana myös edellisen valtuuston aikana.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajiksi esitettiin Helena Katiskaa, Veijo Kivelää ja Seppo Onkamoa. Katiskan ja Kivelän kieltäyessä varapuheenjohtajan tehtävästä. Valinta osui yksimielisesti Seppo Onkamoon.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvostoon kuuluu varapuheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sinikka Kangas. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Kimmo Kieksi.

Varsinaisiksi kirkkoneuvoston jäseniksi kirkkovaltuusto valitsi vuosille 2023-2024 Elina Arolan (varajäseneksi Jorma Kellokummun), Eeva Kantolan (varajäseneksi Tapio Saloheimon), Petteri Salmijärven (varajäseneksi Tanja Kunnarin), Veijo Kivelän (varajäseneksi Merja Mattilan)  ja Annina Kämäräisen (varajäseneksi Tuula Pennasen).

Työjärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto asetti keskuudestaan toimikaudeksi suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka varsinaisiksi jäseniksi valittiin Seppo Onkamo, Merja Mattila ja Tanja Kunnari. Varajäseniksi valittiin Veijo Kivelä, Tuula Pennanen ja Elina Arola.

Kokouksen muissa asioissa kirkkovaltuutettu Helena Katiska esitti Sallan kirkon palauttamista jälleen tiekirkoksi. Sallan kirkko on alueen merkittävin maamerkki ja kulttuurinähtävyys. Lisäksi kirkkovaltuutettu Katiska esitti kirkkokuorotoiminnan kartoittamista ja aloittamista seurakunnassa. Asiat viedään kirkkovaltuuston päätöksellä kirkkoneuvoston valmisteltaviksi.

 

30.1.2023 13.56