Diakonia mukana auttamassa

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua ja auttamista. 

Tehtävänä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti siten, että ihminen tulisi autetuksi juuri niissä ongelmissa, joiden kanssa hän kamppailee. Diakoniatyö kuuluu kirkon perustehtäviin. 

Kohtaamme ihmisen aina kokonaisuutena, ja aineellinen tuki on yksi osa auttamista. Diakoniatyöntekijän kanssa voi selvitellä taloudellisten vaikeuksien syitä ja vaihtoehtoja niistä selviämiseksi. 

Taloudellinen apumme on yleensä kertaluonteista apua sillon, kun talous on yllättäen horjunut tai kun on kyseessä odottamaton kriisi. Myönnämme taloudellista avustusta harkinnan ja seurakunnan avustusperiaatteiden mukaan. Tarvittaessa teemme yhteistyötä sosiaalitoimiston, Kelan ja velkaneuvonnan kanssa. 

Auttamisen kohteet

Toimeentulo-ongelmat

Kun sinulla on vaikeuksia tulla toimeen, ota yhteyttä oman seurakuntasi diakoniatyöntekijään. Hän auttaa sinua ja kertoo, millaista apua voit saada. 

Jos raha-asiasi ovat sekaisin, olet velkojen kanssa vaikeuksissa ja kaipaat niiden järjestämisessä neuvoja, voit ottaa yhteyttä lähimpään Lapin oikeusaputoimistoon puh. 029 5661 567 tai sähköpostitse lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi

Velka-asioiden selvittelyyn voi hakea apua myös Sallan kunnan sosiaalitoimistosta puh. 040 1929 839

Ruoka-apu

Jos tarvitset ruoka-apua, ota yhteys diakoniatyöntekijään, jonka kanssa voit keskustella ruoka-avun tarpeestasi.