Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan käytännön johtamisesta, seurakunnan talouden ja omaisuuden hoidosta sekä valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Se valitsee lisäksi seurakunnan toimikunnat, jotka toimivat kirkkoneuvoston apuna asiantuntijaeliminä asioiden valmistelussa.Sallan kirkkoneuvostoon kuuluu varapuheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

SALLAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kimmo Kieksi, kirkkoherra, puheenjohtaja
Sinikka Kangas, varapuheenjohtaja

JÄSENET (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Elina Arola (Jorma Kellokumpu), Eeva Kantola (Tapio Saloheimo)
Veijo Kivelä (Merja Mattila), Annina Kämäräinen (Tuula Pennanen), Petteri Salmijärvi (Tanja Kunnari)

 

Kokousnuija