Rekisteröidyllä on oikeuksia liittyen hänen omien henkilötietojensa käsittelyyn. Näiden oikeuksien soveltamiseen vaikuttaa henkilötietojen käsittelyperuste.  Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät alla olevista linkeistä ja oikeudet on avattu myös tietosuojaselosteilla.

Tietojen tarkastusoikeus (Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Rekisteröidyn tietoja ja oikeuksia koskeva pyyntölomake. Voit pyytää tällä lomakkeella Sallan seurakunnalta omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta, oikaisua, täydennystä, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen tai suostumuksen peruuttamista tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voit toimittaa henkilötietoja koskevan tietopyyntölomakkeen Sallan seurakunnan kirkkoherranvirastoon (osoite Tennontie 7, 98900 Salla). Varaudu samalla henkilöllisyytesi ja mahdollisen valtuutuksesi todentamiseen.

Pyytämäsi tiedot voit noutaa kirkkoherranvirastosta tai ne voidaan toimittaa sinulle kirjattuna kirjeenä. Tietoihin voit tutustua myös kirkkoherranvirastossa. Tietojen pyytäjän henkilöllisyys todennetaan myös tietoja luovutettaessa.