Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä tutkitaan avioliiton esteet. Näin varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinta laitetaan vireille sähköisesti, kirkkoherranvirastossa asioimalla tai postitse.

Avioliittoon aikovien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa yhdessä. Tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Toimi näin

Hyvissä ajoin: Pyydä avioliittosi esteiden tutkintaa ajoissa ennen vihkipäivää. Esteiden tutkimiseen on varattava vähintään seitsemän vuorokautta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää useita viikkoja. Todistus on voimassa neljä kuukautta. Voit laittaa asian vireille kolmella eri tavalla:

  • Kirkkoherranvirastossa: Asioikaa yhdessä jommankumman kotiseurakunnassa. Sallan seurakunnan jäsenen asiaa hoitaa seurakunnan kirkkoherranvirasto 040 3545 619. Ottakaa käynnille mukaan molempien henkilöllisyystodistukset.
  • Verkkopalvelussa: Esteiden tutkinnan voi laittaa vireille myös verkkopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä joka päivä vuorokauden ympäri.
  • Postitse: Voitte lähettää pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Lomakkeeseen tarvitaan todistajien allekirjoitukset. Sallan seurakunnassa asiaa hoitaa kirkkoherranvirasto: Sallan seurakunta, Tennontie 7, 98900 Salla.

Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan esteettömyystodistus. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa