Kristittyinä ja seurakuntana meillä on tehtävä välittää Jumalan armoa ja rakkautta sekä sanoin että teoin.

Lähetystyö kuuluu kirkkona ja seurakuntana elämiseen. Seurakunta toteuttaa missiotaan, kun se elää evankeliumia todeksi omalla alueellaan ja osallistuu maailmanlaajan kirkon työhön. Kirkkojärjestyksessä lähetystyö todetaan yhdeksi seurakunnan tehtäväksi. Me voimme omalta osaltamme lievittää niiden ihmisten hätää ja puutetta, joilla ei ole yhtä paljon kuin meillä.

Lähetystyö on yhdessä tekemistä ja kumppanuutta

Kristittynä ja seurakuntana elämisessä on kyse sekä Jeesuksen antaman käskyn että hänen esimerkkinsä seuraamisesta. Olemme osa globaalia yhteisöä. Maailmassa eri kirkot, paikalliset seurakunnat ja kristilliset yhteisöt muodostavat verkoston, joka ulottuu käytännössä kaikkialle.

Käytännössä paikalliset ihmiset toteuttavat lähetystyötä. Suomalaiset lähetys- ja avustustyöntekijät, yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja järjestöjen kanssa tukevat ja kouluttavat heitä ja ovat tekemässä oman ammattitaitonsa mukaisia töitä. Paikallisten toimijoiden kantokykyä ja taloutta tuetaan niin, että paikalliset ihmiset voisivat jatkaa samaa työtä itsenäisesti, jolloin työn tulokset ovat kestäviä. Samalla meillä on mahdollisuus oppia uusia tapoja elää yhdessä kirkkona ja yhteisönä. Kyse on vastavuoroisuudesta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan.

Lähetystyön toimintatavat riippuvat kentän oloista. Evankeliumia julistetaan siellä, missä voidaan. Mutta aina pyritään myös auttamaan ihmisiä käytännöllisillä tavoilla.

Yksikään kirkko ei ole niin köyhä, ettei sillä olisi jotain annettavaa toisille. Eikä yksikään kirkko ole niin rikas, ettei se voisi oppia muilta. – Piispa Josiah Kibira, 1925–1988, Tansanian evankelis-luterilainen kirkko

Sallan seurakunta tukee nimikkotyötä Kolumbiassa ja Tansaniassa

 

Sallan seurakunta tukee talousarvion kautta Lähetystyö on kaikkien kristittyjen tehtävä. Tule siis mukaan. Voit osallistua esimerkiksi rukoilemalla nimikkolähettien ja nimikkokohteen puolesta, tuomalla jotakin myytäväksi lähetystyön myyjäisiin ja kirpputoreihin sekä tukemalla lähetystyötä taloudellisesti.

Seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoilemme lähetystyön puolesta. Voit tehdä niin myös kotonasi vaikkapa näillä sanoilla:

Taivaallinen Isä,
siunaa jokaista seurakuntamme jäsentä hänen kutsumuksessaan.
Anna kaikkien kansojen kuulla ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta
ja hänen ylösnousemuksestaan.


Voit myös hankkia tietoa lähetystyöstä oheisista linkeistä:

Suomen Lähetysseura
Suomen ev.-lut. Kansanlähetys
Sanansaattajat
Suomen pipliaseura
Aatto Lamminpään blogi

 


 

Työntekijämme maailmalla ja tuettavat kohteet

Sallan seurakunnalla on työntekijöitä tekemässä lähimmäisen rakkauden työtä myös maailmalla. Tuemme seuraavia kohteita ja työntekijöitä, jotka tukevat ihmisiä eri puolilla maailmaa erilaisissa tehtävissä. Kotimaassa työskennellessään työntekijät vierailevat seurakunnan tilaisuuksissa, kouluissa, lähetyspiireissä ja muissa ryhmissä. 

Työntekijämme maailmalla:

  • Aatto Lamminpään projektityö Minusinskissa Siperiassa
  • Ari Salmisen maahanmuuttajatyö Suomessa
  • Seurakunnan nimikkotyö on Thaimaa