Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. 

Se päättää seurakunnan toiminnasta ja taloudesta talousarviovuosittain kuin myös useamman vuoden suunnitelmina. Kirkkovaltuusto päättää myös perustettavista viroista, kirkkojen ja toimitilojen rakentamisesta sekä omaisuuden myynnistä. Kirkkovaltuustoa johtaa sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Sallan seurakunnan valtuustossa on 15 paikkaa. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen ja kaikille avoin.

 

Kirkkovaltuusto jäsenet 

Hanna Kantola, pj

Tapio Saloheimo, vpj

Heleena Airola

Anne Maria Harju

Tuomo Haurunen

Sinikka Kangas 

Helena Katiska

Jorma Kellokumpu

Veijo Kivelä

Kämäräinen Annina

Mika Onkamo

Seppo Onkamo 

Petteri Salmijärvi

Tapio Saloheimo

Elsa Selkälä