Toimikunnat

Kirkkoneuvosto valitsee toimikunnat, jotka ovat kirkkoneuvostoston alaisia ja toimivat sen apuna asiantuntijaeliminä asioiden valmistelussa. Toimikunnissa on luottamushenkilöiden lisäksi, kirkkoneuvoston nimeämiä asiantuntijajäseniä ja seurakunnan työntekijöitä. Sallan seurakunnassa on viisi toimikuntaa: Omaisuudenhoidon toimikunta, rakennustoimikunta, valmiustoimikunta, kasvatuksen toimikunta ja diakonia- ja lähetystyön toimikunta.

Omaisuudenhoidon toimikunta

Valmistelee kirkkoneuvostolle seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoitoon, hankintaan, vaihtamiseen ja myymiseen liittyviä asioita kirkkoneuvoston toimeksiantojen mukaisesti. 

JÄSENET:

Sinikka Kangas (puheenjohtaja), Anne Harju, Tarja Heikkilä, Jorma Kellokumpu, Veijo Kivelä, Merja Mattila
Kimmo Kieksi, Päivi Roininen (sihteeri)

Rakennustoimikunta

Valmistelee kirkkoneuvostolle investointeihin ja korjauhankkeisiin liittyviä asioita. Huolehtii rakennus- ja korjaussuunnitelmien vaölmistelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöstrategian valmistelusta kirkkoneuvoston toimiksiantojen mukaisesti.

JÄSENET:

Tanja Kunnari (puheenjohtaja), Ari Kellokumpu, Jorma Kellokumpu, Antti Kettunen, Seppo Onkamo, Tuula Pennanen,
Kimmo Kieksi, Päivi Roininen (sihteeri), Tapio Aho

Valmiustoimikunta

Valmistelee ja huolehtii seurakunnan valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistoiminnasta. Huolehtii henkisen huollon valmiudesta ja varmistaa edellytykset seurakunnallisen toiminnan jatkamiselle poikkeusoloissa. Laatii valmiussuunnitelman. 

JÄSENET:

Hanna Kantola (puheenjohtaja), Markku Hautaniemi, Antti Kettunen, Riku Syrjänen,
Kimmo Kieksi, Anja Hauer, Marja Virkkula (sihteeri)

Kasvatuksen toimikunta

Kehittää , ideoi ja toteuttaa kristillistä kasvatustyötä yhdessä työntekijöiden ja muiden kunnan toimijoiden, erityisesti vairhaiskasvatuskeskuksen, koulujen, kunnan nuorisotyön ja eri järjestöjen kanssa. Valmistelee vuosittain lapsi-, pyhäkoulu-, varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyön toimintasuunnitelmat ja -kertomukset.

JÄSENET:

Elina Arola (puheenjohtaja), Tuula Pennanen, Santeri Seppälä, Riku Syrjänen, Liisamaija Talikainen,
Anja Hauer, Katriina Aho, Virpi Hast (sihteeri)

Diakonia- ja lähetystyön toimikunta

Kehittää, ideoi ja toteuttaa diakonia- ja lähetystyötä, seurakunnan vapaaehtoistoimintaa sekä varainhankintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Valmistelee diakoniatyön avustustyöhön liittyviä ohjeistuksia ja toimintatapoja kirkkoneuvoston toimeksiantojen mukaisesti sekä valmistelee vuosittaiset toimintakertomukset ja -suunnitelmat diakoniatyön ja lähetystyön osalta. 

JÄSENET:

Eeva Kantola (puheenjohtaja), Helena Katiska, Outi Kettunen, Tapio Saloheimo,
Marjo Kyllönen, Virpi Hast (sihteeri)

Ihmisiä kirkossa