Ristiäiset

Miksi kastetaan?
Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi, jolloin kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen. 

Pyhä kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan kastekäskyyn: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28: 19-20) 

Tavallisesti lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessä syntymästä. Kaste voidaan suorittaa kirkossa, kappelissa, kodissa tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. 

Kasteaika ja kastava pappi varataan kirkkoherranvirastosta 040 3545 619. Kastava pappi ottaa vanhempiin yhteyttä, jolloin sovitaan kastetilaisuuteen liittyvistä asioista. 

Kuvassa on  lapsenkaste tapahtuma.