Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajat vv. 2021-2022

Kirkkovaltuusto valitsi 27.1.2021 puheenjohtajaksi Hanna Kantolan ja varapuheenjohtajaksi Tapio Saloheimon.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii vt kirkkoherra Heikki Rainio ja varapuheenjohtajaksi valittiin Sinikka Kangas